Blog

Aby przedsiębiorstwo działało sprawnie, a przede wszystkim zgodnie z prawem muszą w nim zostać zatrudnione osoby, które będą sprawowały pieczę nad tymi kwestiami. Trudno na przykład wyobrazić sobie firmę, w której nie ma działu księgowości, chyba że właściciel zdecyduje się na korzystanie z usług outsourcingowych.

Rozmowa kobiety z mężczyzną

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi wybrać jedną z dostępnych form opodatkowania – decyzję tę podejmuje się podczas rejestrowania działalności, ale może ona zostać później zmieniona. W roku 2023 taka zmiana może okazać się opłacalna z powodu wejścia w życie nowych przepisów, związanych między innymi z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz pierwszego progu podatkowego.

Zbliżenie na kalkulator

Przedsiębiorcy, których roczne przychody z działalności gospodarczej wynoszą nie więcej niż 2 miliony euro, a także osoby osiągające przychód z najmu prywatnego, mogą zdecydować się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozwiązanie to ma wiele zalet, z których największymi są stosunkowo niskie stawki podatku (zależne od wykonywanej działalności) oraz dość duża wygoda.

Człowiek piszący na biurku

Outsourcing usług księgowych to inaczej powierzenie ich zewnętrznej firmie, na przykład profesjonalnemu biuru rachunkowemu. Rozwiązanie to zdobywa coraz większą popularność, oferując wygodę i spore oszczędności. Zdejmuje z barków przedsiębiorców ciężar samodzielnego orientowania się w skomplikowanych przepisach i trudnej terminologii, stanowiąc równocześnie o wiele tańszą i znacznie prostszą alternatywę dla zatrudnienia własnego wykwalifikowanego księgowego.

Człowiek pracujący przy komputerze