Blog

Do jednej z najczęstszych form księgowości stosowanej m.in. przez osoby fizyczne posiadające jednoosobową działalność gospodarczą jest prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów. Przeczytaj, co muszą zawierać i do jakich zasad należy się stosować.

księgowa

Do jednej z najczęstszych form księgowości stosowanej m.in. przez osoby fizyczne posiadające jednoosobową działalność gospodarczą jest prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów. Przeczytaj, co muszą zawierać i do jakich zasad należy się stosować.

kalkulator na rozliczeniach w notatniku

Aby przedsiębiorstwo działało sprawnie, a przede wszystkim zgodnie z prawem muszą w nim zostać zatrudnione osoby, które będą sprawowały pieczę nad tymi kwestiami. Trudno na przykład wyobrazić sobie firmę, w której nie ma działu księgowości, chyba że właściciel zdecyduje się na korzystanie z usług outsourcingowych.

Rozmowa kobiety z mężczyzną

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi wybrać jedną z dostępnych form opodatkowania – decyzję tę podejmuje się podczas rejestrowania działalności, ale może ona zostać później zmieniona. W roku 2023 taka zmiana może okazać się opłacalna z powodu wejścia w życie nowych przepisów, związanych między innymi z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz pierwszego progu podatkowego.

Zbliżenie na kalkulator

Przedsiębiorcy, których roczne przychody z działalności gospodarczej wynoszą nie więcej niż 2 miliony euro, a także osoby osiągające przychód z najmu prywatnego, mogą zdecydować się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozwiązanie to ma wiele zalet, z których największymi są stosunkowo niskie stawki podatku (zależne od wykonywanej działalności) oraz dość duża wygoda.

Człowiek piszący na biurku