Prowadzenie obsługi kadrowej w Szczecinie

Ludzie rozmawiający przy dokumentach

Dział kadr ma swoje stałe miejsce w większych firmach, trudno jednak wymagać od małego lub średniego przedsiębiorcy, by zatrudniał specjalną osobę do prowadzenia tej dokumentacji. Jesteśmy specjalistami w zakresie obsługi kadrowej, w Szczecinie i okolicach mamy wielu zadowolonych klientów, którzy powierzyli nam sprawy związane z zatrudnionymi pracownikami i współpracownikami. Obsługa kadrowa wiąże się z prowadzeniem akt pracujących osób. W naszej firmie bardzo dobrze znamy obowiązujące przepisy, także RODO, dlatego zapewniamy, że wszystkie teczki osobowe będą umieszczone w bezpiecznym miejscu, a osoby postronne nie będą miały możliwości wglądu w dokumenty.

Co zawierają akta pracownika? Obsługa kadr bez tajemnic

Akta pracownika muszą składać się z trzech części. Obsługa kadr wymaga szczegółowej znajomości przepisów regulujących ich skład. Uogólniając, można przyjąć, że poszczególne partie dokumentów rozkładają się w prosty sposób.

  • Część 1 — dokumenty złożone przez pracownika w trakcie ubiegania się o pracę (CV, świadectwa pracy, oświadczenia lekarskie itp.).
  • Część 2 — dokumenty pracownika mówiące o stosunku pracy (umowy, poświadczenie zapoznania się z regulaminami, oświadczenia pracownika i inne).
  • Część 3 — dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy (wypowiedzenie, kopia świadectwa pracy i inne).

Zlecając obsługę kadrową w naszym biurze, masz pewność, że teczki będą prawidłowo oznakowane, dokumenty ponumerowane, a na przodzie znajdzie się ich wykaz. Przejrzystość ta jest nie tylko wymagana przez prawo, ale również znacznie ułatwia dostęp do poszukiwanej aktualnie informacji.

Kompleksowa obsługa płacowa w Szczecinie

Zatrudniając pracownika, zobowiązujemy się do wypłaty wynagrodzenia. Nie wystarczy jednak przelanie odpowiedniej kwoty na konto bankowe. Swoim klientom zapewniamy kompleksową obsługę płacową w Szczecinie i okolicach.

Usługa obejmuje:

  • przygotowanie listy wynagrodzeń i rozliczeń z pracownikiem,
  • tworzenie listy wypłat z tytułu umowy o dzieło lub zlecenie,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
  • przygotowanie deklaracji o dochodach.

Zlecając obsługę płac specjalistom, masz pewność, że zostanie ona przeprowadzona w sposób prawidłowy i w wyznaczonym przez prawo terminie.

Kadry i płace (Szczecin i okoliczne miejscowości)

Duże znaczenie dla każdej firmy zatrudniającej choćby jednego pracownika, na dowolną umowę są kadry i płace. Szczecin i okoliczne miejscowości to obszar rozwoju wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy właścicieli takich firm do skorzystania z pomocy naszego biura w zakresie prowadzenie pełnej księgowości oraz obsługi kadr i płac. Nasz zespół złożony jest z wykwalifikowanych pracowników, którzy dobrze znają obowiązujące przepisy i trzymają rękę na pulsie ewentualnych zmian w prawie.

Wszystkie koszta prowadzania takiej obsługi uzależnione są od konkretnego przypadku, ilości dokumentów czy rodzaju umowy. Jeśli chcą Państwo poznać dokładne wyliczenie przygotowane specjalnie na potrzeby prowadzonego biznesu, zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania.