04-03-24

Jak rzetelnie ocenić kondycję finansową firmy?

 

Prowadzenie biznesu oznacza konieczność właściwego księgowania wszystkich zdarzeń gospodarczych, co pozwala na proste ustalenie osiąganych przychodów, ponoszonych wydatków oraz zysku, będącego podstawą opodatkowania. Związane z tym procesem czynności będą jednak nie tylko przydatne do wypełniania swoich powinności wobec fiskusa, ale również mogą znacznie ułatwić zarządzanie przedsiębiorstwem, ponieważ zawierają kluczowe informacje na temat bieżącej sytuacji danego podmiotu. Pozyskanie danych, które będą wartościowe do oceny kondycji firmy, wymaga współpracy z dobrym biurem rachunkowym. W Szczecinie usługi z tego obszaru na najwyższym poziomie wykonuje Sigma, oferująca prowadzenie ksiąg oraz zajmująca się sprawami płacowymi i kadrowymi. Przekonajmy się, w jaki można określić, w jakim stanie znajduje się konkretny biznes.

Na jakiej podstawie ocenia się sytuację finansową firm?

Przy określaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wykorzystywana jest rachunkowość zarządcza. W jej ramach najczęściej stosuje się rozmaite narzędzia pokazujące, czy firma funkcjonuje prawidłowo i w dalszej perspektywie będzie się rozwijać, czy też raczej jest zagrożona popadnięciem w kłopoty. W ramach podejmowanych czynności zwykle korzysta się np. z analizy wskaźnikowej. Daje ona możliwość łatwego i stosunkowo prostego sprawdzenia od kilku do kilkunastu zmiennych, na podstawie których da się stwierdzić czy biznes jest zarządzany właściwie, czy też pojawia się niebezpieczeństwo, że jego zyskowność spadnie lub nawet w grę będzie wchodzić konieczność rozpoczęcia postępowania upadłościowego.

Z jakich wskaźników korzysta się najczęściej?

Przy weryfikacji stanu firmy zwykle korzysta się z kilku kluczowych parametrów. Najważniejszymi z nich są wskaźniki płynności, zadłużenia, aktywności, rentowności oraz wartości rynkowej. Używa się też m.in. wskaźnika ogólnego zadłużenia, rentowności sprzedaży czy cyklu obrotowego lub rotacji przychodów albo zapasów.