21-04-2022

Jak założyć działalność gospodarczą?

 

Animowany uśmiechnięty mężczyzna z laptopemUsługi księgowe to pomoc w prowadzeniu działalności – od najmniejszych punktów do tych największych kroków. Jednym z nich jest założenie działalności, warto więc prześledzić, jak to uczynić.

Adres i rejestracja

Przed założeniem działalności gospodarczej należy określić jej siedzibę – adres, pod którym dokonujemy rejestracji firmy (najczęściej jest w nim biuro) oraz miejsce wykonywania działalności (może być takie jak siedziba, może być to inny adres, np. sklepu, warsztatu, zakładu produkcyjnego itp.). Te dane wypełniamy we wniosku CEIDG-1, czyli wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wzór na stronie www.ceidg.gov.pl). Jeśli mamy Certyfikat Kwalifikowany lub Profil Zaufany ePUAP możemy wypełnić wniosek i zarejestrować firmę online. Jeśli nie, możemy wypełnić wniosek online, a następnie otrzymamy swój kod kreskowy i mamy 7 dni na udanie się do urzędu gminy i podpisanie wniosku. Można też pobrać wniosek do wydruku, wypełnić tradycyjnie i złożyć podpis w urzędzie gminy.

Zakres działalności

Bardzo ważne jest też prawidłowe określenie zakresu działalności gospodarczej według kodów tak zwanej PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności. Po złożeniu wniosku system CEIDG przesyła jego kopię do odpowiedniego urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz do ZUS (lub KRUS). Jako potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej służy wydruk własny z ewidencji ze strony www.ceidg.gov.pl. Można go odnaleźć po nazwie firmy lub po numerze NIP czy REGON (który nadaje urząd statystyczny).

Uwaga: dokonanie rejestracji firmy jest BEZPŁATNE! Należy uważać na różnego typu oszustów wyłudzających bezprawnie opłaty za rzekome wpisy do fikcyjnych rejestrów przedsiębiorców!

Formy opodatkowania

Konieczne jest zgłoszenie do urzędu skarbowego wybranej formy opodatkowania. Mamy do wyboru:

  • ryczał ewidencjonowany,
  • kartę podatkową,
  • zasady ogólne według skali podatkowej progresywnej 18% i 32% lub według stawki liniowej 19% (rozliczane na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów).

VAT

Jeśli zamierzamy być płatnikiem VAT, musimy o tym poinformować urząd skarbowy na druku VAT-R najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Gdy nie posiadamy NIP, wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru NIP, który jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej.

W niektórych typach działalności konieczne jest też złożenie wniosku do Sanepidu oraz uzyskanie zezwoleń i koncesji.

ZUS

Po rejestracji firmy jesteśmy zobowiązani do złożenia w ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA. Jeśli zatrudniamy pracowników, również ich musimy zgłosić do ubezpieczenia ZUS, natomiast Państwowa Inspekcja Pracy zostaje powiadomiona o naszych pracownikach przez inne Urzędy Państwowe (pracodawca nie ma już takiego obowiązku).

Opisana powyżej ścieżka postępowania opisuje tylko typowe przypadki, inne możliwości i obowiązki, które zachodzą przy rejestracji firmy zależą od rodzaju i formy działalności gospodarczej. Dlatego przed planowaną rejestracją firmy warto zasięgnąć profesjonalnej porady w dobrym biurze księgowym.

Szczecin, Stargard, Koszalin – jeśli tu planują Państwo założyć działalność gospodarczą, zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym Sigma. Pomożemy Państwu bezproblemowo przebrnąć przez te skomplikowane procedury.