21-04-2022

Największe zalety outsourcingu usług księgowych

 

Człowiek w koszuli pracujący przy komputerzeOutsourcing usług księgowych to inaczej powierzenie ich zewnętrznej firmie, na przykład profesjonalnemu biuru rachunkowemu. Rozwiązanie to zdobywa coraz większą popularność, oferując wygodę i spore oszczędności. Zdejmuje z barków przedsiębiorców ciężar samodzielnego orientowania się w skomplikowanych przepisach i trudnej terminologii, stanowiąc równocześnie o wiele tańszą i znacznie prostszą alternatywę dla zatrudnienia własnego wykwalifikowanego księgowego. Wiele osób podchodzi do niego jednak z pewną rezerwą. Poniżej spróbujemy więc przedstawić najważniejsze zalety powierzenia firmowej księgowości zewnętrznym specjalistom.

Outsourcing usług księgowych to spora oszczędność

Jedną z najważniejszych zalet tego rozwiązania jest wynikająca z niego oszczędność. Choć usługi księgowe mają oczywiście swoją cenę, w dłuższej perspektywie bardzo często okazuje się ona wydatkiem mniejszym od większości alternatyw. Przede wszystkim powierzenie tego typu czynności profesjonalistom sprawia, że nie ma potrzeby zatrudniania i utrzymywania własnego księgowego. Oznacza to brak takich kosztów jak jego wynagrodzenie, w tym również dni wolne, szkolenia, a często również miejsce pracy oraz firmowy sprzęt lub specjalistyczne oprogramowanie.

Kolejną oszczędnością jest uniknięcie ewentualnych błędów i związanych z nimi kosztownych konsekwencji. Samodzielne zajmowanie się księgowością może prowadzić do nieumyślnych uchybień, a powierzenie jej pracownikowi również nie jest gwarancją skuteczności. Sprawdzone biuro rachunkowe, obsługujące wielu klientów i długo działające na rynku, daje większą pewność prawidłowego wykonania usług. Dla biura jest ono bardzo ważne także dlatego, że ciąży na nim duża odpowiedzialność, w tym prawna. Wszystkie tego typu firmy są również zobligowane do wykupienia ubezpieczenia OC.

Outsourcing usług księgowych jest zwyczajnie wygodny

Po powierzeniu księgowości wewnętrznym specjalistom przedsiębiorca praktycznie nie musi się nią martwić. Biuro rachunkowe bierze na siebie większość związanych z nią czynności, wybierając najkorzystniejsze rozwiązania. Pozostaje jednak w kontakcie ze swoim klientem, na bieżąco informując go o istotnych możliwościach, a także pomagając w tych sprawach, w których z różnych powodów nie może wyręczyć go całkowicie.