21-04-2022

Jak wybrać optymalną formę opodatkowania na nadchodzący 2023 rok?

 

Czerwony kalkulatorKażda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi wybrać jedną z dostępnych form opodatkowania – decyzję tę podejmuje się podczas rejestrowania działalności, ale może ona zostać później zmieniona. W roku 2023 taka zmiana może okazać się opłacalna z powodu wejścia w życie nowych przepisów, związanych między innymi z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz pierwszego progu podatkowego.

Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza?

Dostępne formy opodatkowania to:

  • zasady ogólne (skala podatkowa)
  • podatek liniowy
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karta podatkowa

Nowe przepisy mają największe znaczenie w kontekście zasad ogólnych. Zwiększony zostanie pierwszy próg podatkowy. Podatek w wysokości 12% przysługiwać będzie osobom o rocznym dochodzie nie wyższym niż 120 tysięcy złotych. Osoby o wyższych zarobkach zapłacą podatek w wysokości 32%. Odczuwalne będzie również zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Na zmianie przepisów w tym zakresie skorzystają więc przede wszystkim osoby zarabiające mniej.

Na pozostałe formy opodatkowania nowe przepisy wpłyną w mniejszym stopniu. Dla osób o wyższych dochodach bardziej opłacalny może być podatek liniowy. Tutaj oprocentowanie jest stałe i wynosi 19%. Korzystające z niego osoby nie mogą jednak skorzystać z wielu ulg, w tym kwoty wolnej od podatku, a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Zryczałtowane formy opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to specyficzna forma, w której rozliczenia podatkowe są bardzo wygodne. Opierają się na ewidencji przychodów i nie wpisuje się do nich kosztów – sprawia to, że jest opłacalna dla działalności, w których są one stosunkowo niskie. W formach zryczałtowanych stawka podatku jest stała i zależy od wykonywanej działalności. Nie pozwalają one jednak na wiele ulg. W przypadku karty podatkowej nie trzeba wykonywać żadnej ewidencji – kwota podatku ustalana jest tam odgórnie. Czyni to z niej najwygodniejszą formę, ale równocześnie dość ryzykowną, ponieważ daną sumę trzeba zapłacić nawet przy niższych przychodach. Nadmienić należy, że od 2022 roku nie można już wybrać karty podatkowej jako formy rozliczenia podatku dla nowo powstałych firm.

Formy zryczałtowane potrafią być bardzo korzystne, ale czasami lepiej jednak skorzystać z innych form opodatkowania. Opłacalność zależy tu przede wszystkim od branży. Na pewno warto sprawdzić, jak przepisy odnoszą się do wykonywanego zawodu i zastanowić się, czy w danym przypadku będzie to dobre rozwiązanie.