08-09-23

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych?

 

W dzisiejszych czasach, prowadzenie własnej firmy wymaga nie tylko zdolności zarządzania, lecz także znajomości wielu zasad i przepisów prawnych. Jednym z zagadnień, którym przedsiębiorca musi się zmierzyć, jest ewidencja środków trwałych. To mienie materialne firmy, które służy realizacji celów statutowych na okres dłuższy niż rok. Wśród nich znajdują się maszyny, urządzenia czy nieruchomości. Poprawna ewidencja środków trwałych pozwala na efektywne zarządzanie majątkiem. Jak ją dobrze prowadzić?

Na czym polega prowadzenie ewidencji?

Aby prowadzić ewidencję środków trwałych zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi, warto zaznajomić się z podstawowymi zasadami. Na samym początku należy dokonać inwentaryzacji posiadanych przez przedsiębiorstwo środków trwałych. Następnie, na podstawie wyniku inwentaryzacji sporządza się ewidencję środków trwałych, która powinna zawierać szczegółowe informacje na temat posiadanych przez firmę maszyn, urządzeń czy nieruchomości. Powinna być ona prowadzona w księdze inwentarza.

Kluczowe elementy ewidencji to między innymi:

  • numer inwentarzowy środka trwałego,
  • data nabycia,
  • wartość początkowa,
  • stawka amortyzacji,
  • wartość aktualna.

Co ważne, choć jest to czasochłonna i skomplikowana czynność, ewidencję środków trwałych musi prowadzić każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy działalności gospodarczej. W związku z tym dobrze powierzyć to zadanie zewnętrznej firmie. Ewidencją podatkową w Szczecinie i Dobiegniewie może zająć się nasze biuro.

Dokumentacja potrzebna do prowadzenia ewidencji

Prowadzenie właściwej ewidencji środków trwałych wymaga odpowiedniej dokumentacji. Jednym z podstawowych dokumentów jest karta środka trwałego. Sporządza się ją dla każdego środka trwałego. Powinna ona zawierać informacje takie jak nazwa, numer inwentarzowy, data przyjęcia do ewidencji, wartość początkowa czy stawka amortyzacji. Ponadto dla każdego środka trwałego należy posiadać dowód nabycia lub wytworzenia, który może stanowić faktura, umowa czy protokół zdawczo odbiorczy. W przypadku sprzedaży, przekazania czy likwidacji danego środka trwałego, niezbędne są również odpowiednie dokumenty potwierdzające te czynności.