21-04-2022

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję przychodów?

 

Człowiek w biurzePrzedsiębiorcy, których roczne przychody z działalności gospodarczej wynoszą nie więcej niż 2 miliony euro, a także osoby osiągające przychód z najmu prywatnego, mogą zdecydować się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozwiązanie to ma wiele zalet, z których największymi są stosunkowo niskie stawki podatku (zależne od wykonywanej działalności) oraz dość duża wygoda. Konieczne jest jednak wtedy gromadzenie i przechowywanie dowodów sprzedaży, takich jak faktury oraz ich zestawienia, a także prowadzenie regularnej ewidencji przychodów.

Ta ostatnia czynność wymaga rzetelności, dokładności i przede wszystkim znajomości zmieniających się przepisów. Nasza biuro rachunkowe, pomagające przeprowadzić prawidłowo rozliczenia podatkowe w Szczecinie i Dobiegniewie, oferuje wsparcie swoją wiedzą oraz doświadczeniem podczas sporządzania wymaganej dokumentacji.

Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia ewidencji przychodów?

Aktualnie ewidencja przychodów może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i w pełni elektronicznie – w tym drugim przypadku warto pamiętać, że urząd skarbowy może zażądać wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dokumenty sporządza się według wzoru wskazanego w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Finansów. Przychody są tam podzielone na poszczególne stawki podatku i właśnie w ten sposób musi pogrupować je przedsiębiorca. Oprócz tego należy koniecznie pamiętać, że ewidencja musi być prowadzona w sposób szczegółowy i rzetelny – przepisy dopuszczają pod niektórymi warunkami pewne drobne błędy, ale pomyłki lub zaniechania wykryte podczas kontroli urzędu skarbowego mogą wiązać się z bardzo kosztownymi konsekwencjami.

Pogrupowanie uzyskiwanych przychodów według stawek podatku jest niezwykle istotne, ponieważ różne czynności wchodzące w skład działalności gospodarczej mogą podlegać różnemu oprocentowaniu. Dopiero wskazując właściwą stawkę dla każdej z nich, można obliczyć prawidłową wysokość podatku. W przypadku, w którym wskazanie odpowiedniej stawki podatku nie jest możliwe, ewidencjonowane przychody podlegać będą najwyższej stawce podstawowej, która wynosi 8,5%.