Aktualności

Szczecin usługi księgowe

Polski Ład - zmiany w systemie podatkowym obowiązujące od stycznia 2022

Polski Ład to zbiór reform ekonomicznych, które dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Program wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Aktualne założenia reformy przedstawimy poniżej. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez Polski Ład jest nowa kwota wolna od podatku, wynosząca 30 tys. zł rocznie. Skorzystają z niej jednak wyłącznie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Nowe przepisy zakładają także, że podmioty rozliczające się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego mają zwiększony limit przychodów - z 250 tys. na 2 mln euro. Dotyczy ich również zmiana w naliczaniu składki zdrowotnej. Choć wysokość podatku liniowego nie uległa zmianie, osoby rozliczające się w ten sposób również obejmie zmiana w wysokości składki zdrowotnej (4,9%.od uzyskanych przez firmę dochodów). Polski Ład wprowadza też zmiany dotyczące zwrotu podatku VAT. Dzięki reformie płatnicy VAT-u mogą liczyć na krótszy termin zwrotu podatku. Czas ten został skrócony z 60 na 40 dni.

Ulga dla klasy średniej

Jedną z najczęściej komentowanych zmian, które zostały zawarte w Polskim Ładzie, jest ulga dla klasy średniej. Może z niej skorzystać wielu polskich podatników, gdyż jest przeznaczona zarówno dla osób fizycznych zatrudnionych na etacie, jak i dla prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem jest rozliczanie się na zasadach ogólnych, więc ryczałtowcy i firmy rozliczające się na zasadach podatku liniowego, nie mogą jej użyć. Ulga dla klasy średniej przeznaczona jest dla osób uzyskujących roczny dochód w od 68 411,99 do 133 692,01 zł brutto. Z pomocą ulgi można uzyskać zmniejszenie podatku dochodowego. Warto jednak pamiętać, że w przypadku uzyskania większego dochodu niż górna granica limitu, podatnik będzie musiał dopłacić podatek.